Paketat

Individ Plus
Asistencë Rrugore
Karroatrec
Dokumentacion
Shërbime Periodike
Ofertë Siguracioni
Parkim Falas
Makinë Zëvendësuese
Ofertë për një lloj karburanti
Ofertë për gjithë llojet e karburantit  
Asistencë Rrugore pavarësisht drejtuesit të mjetit  
99Euro Vit
159Euro Vit
PAKETA SILVER   40 EUR/vit

Kjo paketë PËRFSHIN: 

 • Kryerjen e një kontrolli diagnostikues të automjetit të abonuar përpara datës së kolaudimit
 • Kryerjen e kolaudimit të automjetit sipas datës të përcaktuar
 • Asistencë rrugore 1 x vit në të gjithë Shqipërinë (deri në servisin më të afërt)

 

PAKETA GOLD 100 EUR/vit

PËRFSHIN pa kosto ekstra:

 •        Asistencë 24/7 në linjë telefonike të dedikuar për anëtarët
 •        Karroatrec në vendgjarje (2xvit deri në servisin më të afërt)
 •        Kryerjen e një kontrolli diagnostikues të automjetit të abonuar përpara datës së kolaudimit
 •        Kryerjen e kolaudimit të automjetit sipas datës të përcaktuar
 •        Ndjekjen dhe menaxhimin e të dhënave të shërbimeve të kryera ndaj automjetit gjatë vitit
 •        Cmime preferenciale për karburantin
 •        Cmime preferenciale për siguracionet
 •        Cmime preferenciale në një rrjet biznesesh

 
PËRFSHIN me kosto preferenciale:

 •        Asistencë në vendngjarje për probleme si : bateria; ndrrime gome, karburant, etj.
 •        Makinë zëvendësuese

 

PAKETA PLATINIUM 180 EUR/vit

Paketa Platinium, është një paketë familjare e cila përvec gjithë avantazheve që përfshin paketa GOLD, gjithashtu përfshin: 

 • Cmime preferenciale për karburantin për cdo makinë të familjes
 • Shërbim GPS për automjetin e abonuar