Dokumentacion & Shërbime periodike

Fitoni kohë sepse ne marrim përsipër: dokumentacionin, siguracionin, taksat, kolaudimin, shërbimet, etj.

Kryerja e shërbimeve periodike kërkon shumë kohë dhe rradhë të gjata pritjeje. Njerëzit që vlerësojnë kohën e tyre do ta vlerësojnë edhe më shumë këtë shërbim. Mos prisni më në radhë për orë të tëra duke u shkëputur nga puna, por bëhuni pjesë e Proton Club dhe ne ju dorëzojmë mjetin gati. 

  • Prerja e taksave të përvitshme.
  • Prerja e Siguracioneve (TPL, Kasko, Karton Jeshil)
  • Kryerja e përvitshme e shërbimit të kolaudimit
  • Mbajtje ditari shërbimesh për automjetin
  • Realizimi i dokumentacionit të nevojshëm për siguracionin në rast aksidenti

Ju vetëm dorëzoni mjetin dhe ne kujdesemi për pjesën tjetër

Shërbime të tjera

Asistencë rrugore
Linjë telefonike 24/7. Asistencë e menjëhershme nga një skuadër e dedikuar në vendngjarje.


Karroatrec
Skuadra jonë është vetëm një telefonatë larg


Çmime preferenciale për karburantin
Ulni kostot operacionale përgjatë gjithë vitit duke përfituar çmime shumë të mira krahasuar me tregun.


Çmime preferenciale për siguracionet
Përfitoni të gjitha siguracionet: TPL, KASKO, Karton Jeshil, etj., me çmime shumë preferenciale.


Makinë zëvendësuese
Vazhdoni punët tuaja të qetë me automjetin tonë zëvendësues deri sa mjeti juaj të jetë sërish gati.