Çmime preferenciale për siguracionet

Përfitoni të gjitha siguracionet: TPL, KASKO, Karton Jeshil, etj., me çmime shumë preferenciale.

Siguracioni është një nga shpenzimet e rëndësishme të automjetit. Flota jonë e madhe dhe gjithashtu menaxhimi i flotës tuaj na lejon negocimin e çmimeve shumë të mira.

 

  • Çmime preferenciale për siguracionin e detyruar TPL
  • Çmime preferenciale për siguracionin KASKO brenda dhe jashtë Shqipërisë
  • Çmime preferenciale për Kartonin Jeshil
  • Prerja e të gjitha këtyre siguracioneve nga skuadra jonë operacionale

Shërbime të tjera

Asistencë rrugore
Linjë telefonike 24/7. Asistencë e menjëhershme nga një skuadër e dedikuar në vendngjarje.


Karroatrec
Skuadra jonë është vetëm një telefonatë larg


Dokumentacion & Shërbime periodike
Fitoni kohë sepse ne marrim përsipër: dokumentacionin, siguracionin, taksat, kolaudimin, shërbimet, etj.


Çmime preferenciale për karburantin
Ulni kostot operacionale përgjatë gjithë vitit duke përfituar çmime shumë të mira krahasuar me tregun.


Makinë zëvendësuese
Vazhdoni punët tuaja të qetë me automjetin tonë zëvendësues deri sa mjeti juaj të jetë sërish gati.