Misioni & Vizioni

Misioni

Misioni i Proton Club është krijimi i një rrjeti të zgjedhur anëtarësh të cilët do të gëzojnë avantazhe të panumërta duke aplikuar përvojën, fuqinë negociuese, infrastrukturën dhe dijen e mbledhur gjatë zhvillimit të aktivitetit të menaxhimit të flotave ndër vite. Misioni ynë është që përfshirja në këtë klub t'iu ofrojë individëve vlerë në kohë, vlerë monetare dhe një rrjet të jashtëzakonshëm kontaktesh.

Vizioni 

Vizioni i Proton Club është të krijojë një shërbim gjithëpërfshirës që i lehtëson jetën qyetetarëve, anëtarë të këtij shërbimi dhe përmirëson cilësinë e jetesës së shoqërisë.