Përgjegjësia e korporatës

Në themel të Proton Club qëndron përmirësimi i jetës së anëtarëve dhe rritja e cilësisë së jetës së shoqërisë.

Në themel të Proton Club qëndron përmirësimi i jetës së anëtarëve dhe rritja e cilësisë së jetës së shoqërisë. Për këtë qëllim projektet dhe aktivitetet e orientuara drejt përgjegjshmërisë sociale  do të jenë të shumta.

Proton Club prezanton konceptet ‘Car Sharing’ dhe ‘Ride Sharing’ për të ulur numrin e automjeteve të përdorura në qarkullim.

Proton Club, në bashkëpunim me rrjetin e bizneseve me të cilët do të bashkëpunojë, do të gjejë mënyra alternative për ti dhënë shoqërisë dhe shtresave në nevojë. Çdo projekt do të jetë transparent dhe do të ndahet me anëtarët dhe ndjekësit e aktivitetit tonë.