Shërbimet

Asistencë rrugore
Linjë telefonike 24/7. Asistencë e menjëhershme nga një skuadër e dedikuar në vendngjarje.


Karroatrec
Skuadra jonë është vetëm një telefonatë larg


Dokumentacion & Shërbime periodike
Fitoni kohë sepse ne marrim përsipër: dokumentacionin, siguracionin, taksat, kolaudimin, shërbimet, etj.


Çmime preferenciale për karburantin
Ulni kostot operacionale përgjatë gjithë vitit duke përfituar çmime shumë të mira krahasuar me tregun.


Çmime preferenciale për siguracionet
Përfitoni të gjitha siguracionet: TPL, KASKO, Karton Jeshil, etj., me çmime shumë preferenciale.


Makinë zëvendësuese
Vazhdoni punët tuaja të qetë me automjetin tonë zëvendësues deri sa mjeti juaj të jetë sërish gati.